Welcome to Land of Translation

 Follow me on Instagram: @english.with.ms.javadi 

 Subscribe to my YouTube channel: English with Ms. Javadi 

 My Telegram ID: @englishwithmsjavadi

به سرزمین ترجمه خوش آمدید

با سرزمین ترجمه، زبان را ساده و کاربردی بیاموزید

:Language Skills

Listening

Reading

Speaking

Writing

سرزمین ترجمه، مرجع آموزش زبان و ترجمه

 

آخرین مقالات سرزمین ترجمه

شما می‌توانید آخرین مقالات سایت را در زیر ببیند یا از طریق لینک زیر به بخش مقالات سایت مراجعه کنید تا آرشیوی کامل از مقالات دسته بندی شده را تماشا کنید.

مجله سرزمین ترجمه

 

آخرین  آموزش های سرزمین ترجمه

شما می‌توانید آخرین آموزش های سایت را در زیر ببیند یا از طریق لینک زیر به بخش آموزش های سایت مراجعه کنید تا آرشیوی کامل از آموزش های دسته بندی شده را تماشا کنید.

آموزشگاه سرزمین ترجمه

چرا سرزمین ترجمه ؟

ترجمه متون همومی و تخصصی
آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته