ترجمه خبر انگلیسی: مجسمه آزادی

خبر انگلیسی: مجسمه آزادی

.The Statue of Liberty is one of the most famous sights in America

مجسمه آزادی یکی از مشهورترین دیدنی های آمریکا است.

.The statue was a gift from France to remember the friendship between the two countries

این مجسمه هدیه ای از فرانسه برای یادآوری دوستی دو کشور بود.

France had helped America win its war for freedom against Britain

فرانسه به آمریکا کمک کرده بود تا در جنگ خود برای آزادی علیه انگلیس پیروز شود.

The word Liberty means freedom

  کلمه Liberty  به معنای آزادی است.

The statue was built using thin copper sheets over a metal frame. Gustave Eiffel (deceased, 1832–1923) designed the frame

این مجسمه با استفاده از ورق های نازک مس روی یک قاب فلزی ساخته شده است. گوستاو ایفل (متوفی ، 1832–1923) قاب را طراحی کرد.

The statue faces the ocean to welcome ships as they sail into New York. Each year, thousands of visitors come to the island to see her. They can even climb the 354 steps up into her crown and look out the windows

این مجسمه رو به اقیانوس است و به کشتی هایی که به نیویورک وارد می شوند، خوش آمد می گوید. هرسال، هزاران بازدیدکننده برای دیدنش به این جزیره می آیند. آنها حتی می توانند از 354 پله به سمت تاجش بالا بروند و از پنجره ها به بیرون نگاه کنند.

The Statue was reduced to 350 pieces and shipped to the United States. She was put back together on an island in New York Harbor. She is a symbol of freedom for many people around the world

مجسمه در تعداد 350 قطعه از هم جدا شد و به ایالات متحده ارسال شد. این مجسمه را دوباره در جزیره ای در بندر نیویورک سرهم کردند. او برای بسیاری از مردم جهان نماد آزادی است.

She= The Statue is a woman

 

 

 ترجمه: طیبه جوادی 

منبع خبر: کتاب   Listening to the News 1 (Voice of America) – p. 9

 

برای خبرهای بعدی، بر روی لینک کلیک کنید🙂

ترجمه خبر انگلیسی: آبشار نیاگارا

ترجمه خبر انگلیسی: شرایط بحرانی مادران آمریکایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *