اصطلاحات تخصصی روانشناسی با ترجمه فارسی

ترجمه متون تخصصی

اصطلاحات تخصصی روانشناسی با ترجمه فارسی

چنانچه دانشجوی رشته روانشناسی باشید، ممکن است با برخی از اصطلاحات انگلیسی در مقالات روانشناسی مواجه شوید. سرزمین ترجمه، فهرستی از واژگان تخصصی اختلالات روانشناسی مربوط به درس زبان تخصصی را به صورت فایل PDF -رایگان به همراه ترجمه فارسی در اختیار دانشجویان قرار داده است. 

 

معادل فارسی

A

اختلال استرس حاد

Acute stress disorder

اختلال سازگاری

Adjustment disorder

رفتار ضد اجتماعی نوجوان

Adolescent antisocial behavior

رفتار ضد اجتماعی بزرگسالان

Adult antisocial behavior

عوارض جانبی دارویی – در غیر این صورت مشخص نشده است

Adverse effects of medication-not otherwise specified

کاهش شناختی مربوط به سن

Age-related cognitive decline

آگورافوبیا-ترس از مکان های باز

Agoraphobia

اختلال مربوط به الکل

Alcohol-related disorder

آلزایمر

Alzheimer’s

اختلال فراموشی

Amnestic disorder

بی اشتهایی عصبی

Anorexia nervosa

اختلال مرتبط با آمفتامین (یا آمفتامین)

Amphetamine (or amphetamine-like)-related disorder

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

Antisocial personality disorder

اختلال اضطراب

Anxiety disorder

اختلالات مرتبط با ضد اضطراب

            Anxiolytic-related disorders

سندرم آسپرگر

            Asperger syndrome

اختلال کمبود توجه

Attention deficit disorder

اختلال کمبود توجه بیش فعالی

Attention deficit hyperactivity disorder

اوتیسم

Autism

اتوفاژی یا خودخواری- در اتوفاژی سلول ها از دیگر سلول ها تغذیه میکنند

Autophagia

جلوگیری از اختلال شخصیت

            Avoidant personality disorder

 

B

محرومیت

Bereavement

جنون گردآورى كتاب (به ويژه كتاب هاى نادر و نفيس )

Bibliomania

اختلال در خوردن (زیاده روی)

Binge eating disorder

اختلال دو قطبی

Bipolar disorder

اختلال نارسایی بدن

Body dysmorphic disorder

عملکرد فکری مرزی

Borderline intellectual functioning

اختلال شخصیت مرزی

Borderline personality disorder

مختصر اختلال روانی

Brief psychotic disorder

بولیمیا-  نوعی پرخوری عصبی

Bulimia nervosa

 

C

اختلال مربوط به کافئین

Caffeine-related disorder

افسردگی کاتاتونیک -یکی از انواع افسردگی است که باعث می شود بیمار به مدت طولانی بی حرکت و ثابت باقی بماند.

Catatonic disorder

اسکیزوفرنی کاتاتونیک

Catatonic schizophrenia

اختلال خواب ریتم شبانه روزی

Circadian rhythm sleep disorder

رفتار ضد اجتماعی کودکانه

Childhood antisocial behavior

افسردگی بالینی

Clinical depression

اختلال مرتبط با کوکائین

Cocaine-related disorder

اختلال شناختی

Cognitive disorder

اختلال ارتباطی

Communication disorder

اختلال رفتاری

Conduct disorder

 

D

اختلال افسردگی

            Depersonalization disorder

اختلال مسخ شخصیت/مسخ واقعیت نوعی احساس مبهم، غیرواقعی بودن و بیگانگی نسبت به خود

Derealization disorder

اختلال هویت تفکیکی (اختلال شخصیت چندگانه)

Dissociative identity disorder (multiple personality disorder)

اختلال افسردگی مداوم

Dysthymia

 

E

اختلال خوردن شامل هر گونه شرایط ممکن دیگر

EDNOS- Eating disorder not otherwise specified

بی اختیاری مدفوع

Encopresis

بی اختیاری ادراری (به دلیل شرایط پزشکی عمومی نیست)

Enuresis (not due to a general medical condition)

اختلال عورت نمایی- بدن نمایی- به صورت تمایل به نشان دادن اندام جنسی خود به افراد ناآگاه که موجب صدمه زدن به دیگران می شود، بروز می کند.

            Exhibitionism

 

F

اختلال ساختگی

            Factitious disorder

 

توهم فرگولی یا توهم دوگانگی- یک اختلال نادر که در آن یک فرد به یک اعتقاد توهمی باور دارد

Fregoli delusion

 

 

G

سندروم گانسر- نوعی اختلال ساختگی ذهنی

Ganser syndrome (due to a mental disorder)

اختلال هویت جنسیتی

Gender identity disorder

اختلال اضطراب عمومی

Generalized anxiety disorder

سندرم سازگاری عمومی

General adaptation syndrome

 

H

 اختلال  هیپوکندریا – خودبیمار انگاری

Hypochondria disorder

اختلال مربوط به هالوسینوژن- توهم زا

Hallucinogen-related disorder

اختلال شخصیت هیستریک

Histrionic personality disorder

بیماری هانتینگتون- سلول های عصبی در مغز بیمار در طول زمان تخریب می شوند.

Huntington’s disease

دوره هیپومانیک – شيدائي خفيف  

Hypomanic episode

 

I

اختلال کنترل تکانه- ضربه

Impulse control disorder

اختلال کنترل ضربه که در جای دیگری طبقه بندی نمی شود

Impulse-control disorder not elsewhere classified

بی خوابی به دلیل شرایط پزشکی عمومی

Insomnia due to a general medical condition

اختلال انفجاری متناوب

Intermittent explosive disorder

 

K

 کلپتومانیا – میل به دزدیدن

Kleptomania

 

M

اختلال افسردگی اساسی

Major depressive disorder

دوره عمده افسردگی

Major depressive episode

اختلال نعوظ مردان

Male erectile disorder

ﺗﻤـﺎرض –تظاهر به مشکل برای فرار از کار

Malingering

دوره شیدایی

Manic episode

اختلال ریاضی

Mathematics disorder

اختلال مربوط به دارو

Medication-related disorder

مالیخولیا

Melancholia

عقب ماندگی ذهنی

Mental retardation

دوره ترکیبی

Mixed episode

اختلال خلقی

Mood disorder

دوره خلقی

Mood episode

سندروم مانکوزن- به گونه ای عمل می کند که انگار از بیماری رنج می برد.

Munchausen’s syndrome

سندرم مانکوزن توسط پروکسی- فرد مراقبت کننده

            Munchausen’s syndrome by proxy

اختلال شخصیت چندگانه (اختلال هویت متمایز)

Multiple personality disorder (Dissociative identity disorder)

 

N

اختلال شخصیتی خودشیفتگی

Narcissistic personality disorder

اختلال مربوط به نورولپتیک- ضد روانپریشی

Neuroleptic-related disorder

اختلال مرتبط با نیکوتین

Nicotine-related disorder

اختلال کابوس

Nightmare disorder

اختلال وسواسي – اجباري

Obsessive-compulsive disorder (OCD)

اختلال شخصیت وسواس-اجباری

Obsessive-compulsive personality disorder (OCPD)

شرایط توهمی

Oneirophrenia

مشکل شغلی

Occupational problem

اختلال مربوط به مواد شبه افیونی  

            Opioid-related disorder

 

 

O

اختلال نافرمانی مقابله جویانه

            Oppositional defiant disorder (ODD)

 

P

اختلال درد

Pain disorder

اختلال هراس

Panic disorder

اختلال شخصیت پارانوئید

Paranoid personality disorder

پارافیلیا یا انحراف جنسی – برانگیختگی جنسی ناشی از هر چیزی

Paraphilia

پاراسومنیا یا خواب پریشی

            Parasomnia

مشکل رابطه ای والد-کودک

Parent-child relational problem

مشکل رابطه ای شریک

Partner relational problem

اختلال به قمار پاتولوژیک

Pathological gambling

کمال گرایی

Perfectionism

تغییر شخصیت به دلیل شرایط پزشکی عمومی

Personality change due to a general medical condition

اختلال شخصیت

Personality disorder

اختلال رشد فراگیر

Pervasive developmental disorder (PDD)

فاز مشکل زندگی

Phase of life problem

اختلال هراس یا فوبیا

Phobic disorder

اختلال آوایی

Phonological disorder

سوء استفاده بدنی

Physical abuse

پیکا بیماری است که در آن فرد علاقه شدیدی به خوردن برخی مواد غیر خوراکی دارد.

Pica

اختلال مربوط به مصرف چند مواد

Polysubstance-related disorder

اختلال هیجان پس از ضایعه

Post-traumatic embitterment disorder (PTED)

سندروم یا اختلال استرس پس از ضایعه (پی تی اس دی)

Post-traumatic stress disorder (PTSD)

انزال زودرس

Premature ejaculation

اختلال پر خوابی یا هایپرسومنیای اولیه

Primary hypersomnia

بی خوابی اولیه

Primary insomnia

فاکتور روانشناختی مؤثر بر وضعیت پزشکی

Psychological factor affecting medical condition

اختلال روانی

Psychotic disorder

جنون ایجاد حریق

Pyromania

اختلال دلبستگی واکنشی شیرخوارگی یا اوایل کودکی

Reactive attachment disorder of infancy or early childhood

 

 

 

                                                                               R

اختلال خواندن – دیسلکسیا (خوانش پریشی)

Reading disorder-Dyslexia

اختلال رابطه ای- خویشاوندی

Relational disorder

اسکیزوفرنی باقیمانده

Residual schizophrenia

اختلال رت- ناشی از مشکلات رشد مغزی

Rett’s disorder

سندرم نشخوار عبارت است از آوردن غذا از معده به دهان و جویدن دوباره‌ی آن

Rumination syndrome

 

S

لذت از آزار جنسی

Sadomasochism

اختلال اسکیزوفکتاتیک- ویژگی های اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی

Schizoaffective disorder

اختلال شخصیت اسکیزوئید

Schizoid personality disorder

اختلال اسکیزوفرنی فرم- نوعی بیماری روانی با علائم مشابه با اسکیزوفرنی- یکی از انواع اختلالات سایکوتیک و طیف اسکیزوفرنی

Schizophreniform disorder

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

Schizotypal personality disorder

اختلال مربوط به آرام بخش ، خواب آور و یا ضد اضطراب

Sedative-, hypnotic-, or anxiolytic-related disorder

خاموشی انتخابی- اختلال در صحبت

Selective mutism

اختلال اضطراب جدایی

Separation anxiety disorder

عقب ماندگی ذهنی شدید

            Severe mental retardation

اختلال روان پریشی اشتراکی

Shared psychotic disorder

سندرم اسکومین

Skumin syndrome

اختلال خواب

Sleep disorder

اختلال هراس شبانه

Sleep terror disorder

اختلال راه رفتن در خواب

Sleepwalking disorder

اختلال اضطراب اجتماعی

Social anxiety disorder

اﺧﺘﻼل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪه (ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﺰه)

Somatization disorder

اختلال روان‌تنی یا سوماتوفرم

Somatoform disorder

سندرم استندال

Stendhal syndrome

اختلال حرکات کلیشه ای

Stereotypic movement disorder

لکنت زبان

Stuttering

اختلال مربوط به مواد

Substance-related disorder

 

T

دیسکینزی تاردیو یا تاخیری- یک اختلال عصبی که به شکل حرکات تکراری غیرارادی

Tardive dyskinesia

تریکوتیلومانیا- اختلال کندن مو

Trichotillomania

 
منبع واژگان انگلیسی از وب سایت:
https://psychology.wikia.org/wiki/List_of_mental_disorders 
 
گردآوری و ترجمه: طیبه جوادی
 
 
برای دانلود جدول بالا به صورت فایل PDF بر روی لینک زیر کلیک کنید. 
 
 

 

چنانچه در رشته روان شناسی، معادل انگلیسی می شناسید که در جدول بالا نیامده است، و یا معادل دیگری برای کلمات انگلیسی بالا می دانید در بخش دیدگاه ها در انتهای همین مقاله به اشتراک بگذارید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *