توصیف انواع شخصیت به انگلیسی

انواع شخصیت به انگلیسی

   ?What kind of person are you

.Describe your personality

شما چطور آدمی هستید؟

شخصیت خودتان را توصیف کنید.

در ادامه به بررسی واژگان مربوط به توصیف انواع شخصیت می پردازیم. پس با سرزمین ترجمه همراه باشید. 🙂

صمیمی و اهل بیرون Friendly and outgoing
قوی و مستقل Strong and independent
بی خیال و راحت Laid-back and relaxed
مهربان و بخشنده
Kind and generous
خسیس/ بدجنس 
mean
خسیس
stingy
صادق و بی ریا
Honest and sincere 
خجالتی و محفوظ به حیا/ سنگین و با وقار
Shy and reserved
هیجانی و خل و چل😅
Wild and crazy
آرام و خونسرد Calm and cool
 مرتب و منظم/ ترو تمیز Neat and tidy
خیلی حساس Oversensitive
بی طاقت، بی تحمل
Impatient
قابل اطمینان
Reliable
اجتماعی Sociable
روشن فکر Open-minded
کوته فکر Narrow-minded
حواس پرت absent-minded
فراموشکار
Forgetful 
قضاوت کننده
Judgmental
در هپروت miles away
پرسر و صدا Loud
همیشه نگران worrier
شلخته Messy
بدعنق- عصبی Uptight
منفی نگر- بدبین Pessimistic
مثبت نگر- خوش بین Optimistic
بدگمان- شکناک Cynical 
خیال باف- خیال پرداز Dreamer
باحال Great fun / Good fun
حال و بی حال- دمدمی Moody
 سخت کوش Hard-working
خلاق Creative
کنجکاو Curious
باهوش Smart
بامزه Funny
وفادار Loyal
کمک رسان، یاری کننده Helpful
خودخواه Selfish
همدل، دلسوز Sympathetic
اهل عمل Down-to-earth
کله شق Stubborn
مغرور و خودرای Arrogant and opinionated 
سمج، مصر (ویژگی منفی) Pushy
رییس مآب- ارباب منش Bossy
مصر و پیگیر (ویژگی مثبت) Persistent
انعطاف پذیر Flexible
مطیع Compliant
وظیفه شناس Dutiful
منطقی Reasonable
مهمان نواز Hospitable
مهربان و باملاحظه kind and considerate

تعدادی جمله هم داریم که آدمها گاهی بهم می گن:

.Stop acting like a baby 

مثل بچه ها رفتار نکن. 

.Act your age

مناسب سنت رفتار کن.

.Keep your inner child alive

کودک درونت رو زنده نگه دار.

.My inner child is still ageless

کودک درون من هنوز جوونه.

.He’s honest but he lacks personality 

او راستگو است اما شخصیت ندارد. / بی شخصیت است. 

.He has so much personality 

او خیلی با شخصیت است. 

.She’s my kind of person 

او از جنس خودمه. / اونی که میخوامه.

Tell me what kind of person you are in the comments below

در بخش دیدگا هها بگین که چه شخصیتی دارید.

Think of people you know who fit these descriptions

 به آدمهایی فکر کنید که می دونید به این شخصیت ها می خورن

Some people are open to criticism and some others are sensitive

بعضی آدمها نسبت به انتقاد مشکلی ندارند و برخی دیگر حساس هستند.

.Soften the criticism with compliments

انتقاد را با تعریف کردن ملایم کنید.

4 thoughts on “توصیف انواع شخصیت به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *