دسته بندی انواع کلمات انگلیسی

شناخت کلمات انگلیسی

آنچه در این مقاله می خوانید:

 1. پیشوندهای انگلیسی (Prefix)
 2. پسوندهای انگلیسی (Suffix)
 3. کلمات هم آوا در انگلیسی
 4. کلمات هم آوا و هم نوشت در انگلیسی
 5. مترادف ها و متضادها در انگلیسی
 6. حروف بی صدا در کلمات انگلیسی (Silent letters)

 

همانطور که می دانید، برای تقویت دامنه واژگانی خود لازم است تا می توانید متن انگلیسی بخوانید و گوش کنید. خیلی اوقات برای فهم معنی واژگان لازم است تا مدام به دیکشنری مراجعه کنیم. با اینکه این کار همیشه برای خود من بسیار لذت بخش بوده است و هربار درست مثل کشف یک معما یا راز مرا سر ذوق می آورد، ممکن است خیلی از زبان آموزان را کلافه و بی حوصله کند. در ادامه این مقاله می خواهیم شناخت و آگاهی خود را نسبت به کلمات انگلیسی بالاتر ببریم که در نتیجه می توانیم معنی واژگان را حدس بزنیم. با شناخت اجزای مختلف یک کلمه و قوانین نوشتاری یا تلفظی آنها، در نهایت به سطحی دست پیدا می کنید که می توانید به راحتی و با خیال راحت به درستی حدستان اطمینان داشته باشید. به راحتی و بدون توقف بر روی یک کلمه، متن خود را بخوانید و میزان چک کردن لغت ها در دیکشنری را به حداقل برسانید. در این صورت از خواندن متن و درک آن لذت بیشتری خواهید برد.

1. ریشه کلمات انگلیسی (Root)

یک کلمه می تواند بخش های مختلفی داشته باشد. بسیاری از کلمات، یک بخش اصلی یا ریشه  (root) دارند. ریشه معنای اصلی کلمه را منتقل می کند. مثلا، در کلمه pedal ، ped ریشه است. کلمه ped به معنای foot یعنی پا است. پاها در فشار دادن پدال های یک دوچرخه برای به حرکت درآوردن آن استفاده می شوند.

بیایید ریشه کلمات زیر را بررسی کنیم:

Population: pop (people)

جمعیت: pop (مردم)

Symphony: phon (sound)

سمفونی: phon (صدا)

Position: pos (place)

محل و موقعیت: pos (مکان)

Export: port (carry)

صادر کردن، خروجی گرفتن: port (حمل و جابه جا کردن)

Photosynthesis: photo (light)

فوتوسنتز: photo (نور)

2. پیشوندهای انگلیسی (Prefix)

یکی از راههایی که می توان یک متن انگلیسی را بدون مراجعه به دیکشنری درک کرد، شناخت ریشه کلمه، پیشوندها و پسوندهاست. در این صورت است که می توانیم از روی ظاهر کلمه بگوییم که در کدام دسته قرار دارد: فعل، اسم، صفت، قید یا حرف اضافه. گاهی یک کلمه با پیشوند شروع می شود. برخی پیشوند ها به معنای عدد هستند و در ریاضی و همچنین مکالمه های روزمره کاربرد دارند. زمان یادگیری زبان انگلیسی لازم است تا با این پیشوندها آشنا باشیم.  در ادامه به بررسی این پیشوندها می پردازیم.

2.1. پیشوندهای انگلیسی که به معنای عدد هستند

 • Uni= یک
 • Bi=  دو
 • Tri = سه
 • Quadr=  چهار
 • Pent= پنج
 • Hex=  شش
 •  Hept= هفت
 • Oct=  هشت
 • Non= نُه
 • Dec= دَه

در انگلیسی به چند ضلعی، polygon  گفته می شود. Poly- یک پیشوند به معنای تعداد زیاد “many” است. یک چند ضلعی سه وجه راست یا بیشتر دارد. در جدول زیر، چند نمونه از کلمات انگلیسی را خواهیم دید که پیشوند کلمه به یک عدد اشاره دارد. با دانستن معنای این پیشوندها، می توان مفهوم کلمه را حدس زد.

چند ضلع دارد؟

?How many sides

چهارضلعی  Quadrilateral

هشت ضلعی Octagon

مثلث (سه ضلعی)  Triangle

پنج ضلعی Pentagon

شش ضلعی Hexagon

چند ضلعی Polygon

گروه سه نفره Trio

یک چرخه Unicycle

هشت پا Octopus

چهارتایی، چهاربرابر Quadruple

دهه Decade

مسابقات پنج گانه المپیک Olympic pentathlon

(شمشیر بازی، شنا، اسب سواری، تیراندازی با تپانچه و دو)

fencing, swimming, horse riding, pistol shooting, and running

زمانی که صحبت از یادگیری زبان انگلیسی می شود، ما با خیلی از موضوعات عمومی و تخصصی سر و کار خواهیم داشت. یکی از آن موارد یادگرفتن اطلاعات عمومی ریاضی به زبان انگلیسی است. چون ریاضی در زندگی روزمره ما بسیار کاربردی است، از جمله در خرید کردن، محاسبه اندازه ها، مسائل مالی و غیره. به همین علت در سرزمین ترجمه در مقاله ای جداگانه به موضوع واژگان و عبارت های ریاضی و معادل انگلیسی آنها پرداخته ایم. از این لینک می توانید این مقاله کاربردی را بخوانید:

2.2. پیشوندی که منفی می کند

پیشوند -un به معنای “not” یا “do the opposite of” است. این پیشوند منفی ساز را در کلمات نمونه خواهیم دید:

!How unusual

چقدر غیر عادی!

کلمات زیر همگی با پیشوند un منفی شده اند. حال بیایید تعدادی از این کلمات را در یک جمله بررسی کنیم.

unpack untie unwrap unload unlock unfamiliar unused unwind undo unknown unfold unable uncertain unfair uncover unroll unusual unwise unkind unpainted

 

.It is unusual for James to be late for school

غیر عادی است که جیمز دیر به مدرسه بیاید.

.The name on the envelope was unknown to us

اسم روی پاکت نامه برای ما ناشناس بود.

.It took me ten minutes to untie the knot

ده دقیقه وقتم گرفته شد تا گره را باز کنم. (tie  به معنای گره زدن است.)

.You need a key to unlock the trunk

برای باز کردن صندوق عقب، یک کلید لازم دارید.

.We grew more concerned as the story began to unfold

همین که داستان شروع به برملا شدن کرد، ما بیشتر نگران شدیم.

.It is unwise to wait until the last minute to do your homework

عاقلانه نیست که انجام تکلیف تان را تا دقیقه آخر به تاخیر بیندازید.

.It took a week to unpack everything in the boxes after the move

یک هفته ای طول می کشد تا همه چیز را بعد از اسباب کشی از جعبه خارج کنید.

.Bill thought the umpire’s call was unfair

بیل فکر کرد داوری داور غیرمنصفانه بود.

 

3. پسوندهای انگلیسی (Suffix)

یک پسوند به انتهای یک کلمه اضافه می شود و معنای آن را عوض می کند. 

3.1 پسوند ous-

مثلا، پسوند “ous-” در کلمات زیر به معنای داشتن یا پر از چیزی است. کلماتی که در انتهای آنها پسوند ous- وجود دارد:

Delicious خوشمزه

Anxious  مضطرب و دلواپس

Numerous متعدد

Courteous مودب 

Enormous عظیم، بزرگ

Cautious محتاط

Courageous شجاع

Dangerous خطرناک

Generous بخشنده

Famous مشهور 

Serious جدی 

Obvious معلوم 

 3.2 پسوند less-

پسوند “less-” منفی ساز است چون به معنای نبودن و نداشتن است. کلماتی که در انتهای آنها پسوند less- وجود دارد:

tasteless  بی مزه

careless بی احتیاط

helpless  درمانده و ناتوان

useless بی فایده

4. کلمات متضاد در انگلیسی (Antonyms)

Antonyms (متضادها) کلماتی هستند که معانی مخالف یا تقریبا مخالفی نسبت به یکدیگر دارند. نمونه های زیر را می توان به عنوان کلمات متضاد در نظر گرفت. 

Delicious خوشمزه≠ tasteless  بی مزه

Anxious  مضطرب≠ calm آرام

Numerous متعدد≠ few  تعداد کم

Courteous   مودب ≠ rude گستاخ

Enormous عظیم، بزرگ ≠ tiny  کوچک و ریز

Cautious محتاط≠ careless بی احتیاط

Courageous شجاع≠ timid ترسو

Dangerous خطرناک ≠ safe ایمن

Generous بخشنده≠ stingy خسیس

Famous مشهور ≠ unknown ناشناس

Serious جدی ≠ silly  خنده آور

Obvious معلوم ≠ unclear نامعلوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.