کاربرد Would در زبان انگلیسی

کاربرد Would در زبان انگلیسی

آیا تا به حال کلمه would  را در نوشته های مختلف دیده یا شنیده اید؟  آیا هنوز نمی دانید که would چه کاربردی در جمله دارد؟

پس با سرزمین ترجمه همراه باشید.

کاربردهای would در زبان انگلیسی

  1. تعارف_ (Offering):

یک فنجان چای میل دارید؟   ?Would you like a cup of tea

  دوست دارید به پیاده روی برویم؟    ?Would you like to go for a walk

  1. درخواست مودبانه_ (Polite Request):

 یکم سالاد می خواهم، لطفا .    .I would like some salad, please

  میشه لطفا، اگر وقت دارید، امروز به دفتر من بیاید؟    .Would you please, if you have time, come to my office today

  1. تصور خیالی _ (Imaginary):

 اگر یک عالمه پول برنده میشدم، چکار می کردم؟        ?If I won a lot of money, what would I do

                    یکم از آن را به خیریه می بخشیدم.               .I would give some of it to charity-

  1. دیگه گذشته و الان برای انجامش دیر شده_ (Something in the past, too late to do now):

اگر می دانستم که ماشینت خراب شده بود، می آمدم می بردمت.   .If I had known that your car had broken, I would have given you a lift

  1. بعد از Wh-questions:

بهتربن شخص برای این کار چه کسی خواهد بود؟     ?Who would be the best person for this job

 چکار می کردی اگر…                     ….What would you do if

 چه موقع دوست داشتی سفر بری؟                ?When would you like to travel

امروز کجا دوست داری بری ؟           ?Where would you like to go today

چرا ماشینت را آنجا می گذاری؟             ?Why would you leave your car there

 چه واکنشی نشان خواهد داد؟                                           ?How would he react

 

  1. عادتی در گذشته_ (Regular Past Action):

 سگ همسایه همش عادت داشت زوزه بکشه.            .My neighbor’s dog would howl

  1. ترجیح_ (Preference):

من ترجیح میدم بعداظهرها به جای قهوه چای بخورم.    .I would rather drink tea than coffee in the afternoon

 .John would rather, if it’s all right with everyone, cook dinner than go out

 جان ترجیح میده، اگر هیچ کس مشکلی نداره، به جای بیرون رفتن شام درست کنه.

 من دوست دارم آن بازی را ببینم.        .I would like to see that play

 

 

 

  1. قصد و نیت_ (Intention):

(He said he would clean the kitchen. = report (he hasn’t done it yet

او گفت که آشپزخونه رو تمیز میکنه. (هنوز انجام نداده است)

اشتباهات رایج:

.I will like to see that play

?Will you like to go for a walk

?Do you like some coffee

فرم صحیح جملات بالا:

.I would like to see that play

?Would you like to go for a walk

  قهوه دوست داری یا معمولا چیز دیگری می خوری؟    ?Do you like coffee or do you usually drink something else

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *