آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

مشاهده همه 2 نتیجه

ذهن کودکان همچون لوح سفیدی است که تشنه آموختن است. در زمان آموزش زبان انگلیسی، مراقب این لوح سفید باشیم. آموزش کودکان باید با شور و نشاط کودکانه همراه شود. به هیچ وجه لازم نیست که کودکان با اصطلاحات گرامری زبان انگلیسی آشنا شوند. ذهنشان را درگیر گرامرها نکنیم. نقاشی، آواز، تکرار و تمرین های بازی گونه، کاردستی و بعد با کتاب داستان های ساده، می توان زبان انگلیسی را به کودکان آموخت. درست همان مسیری که زبان مادری خود را آموختیم.