آموزش گرامر و مکالمه همزمان

نمایش یک نتیجه

زمان های حال- گذشته و آینده مهم ترین قسمت گرامر هستند. زمانی که بر روی این سه زمان مسلط شدیم، به راحتی می توانیم متوجه جملات انگلیسی شویم. در این دوره آموزشی سعی می کنیم تا گرامر را با دیدی کاربردی در جملات روزمره بررسی کنیم. ذهنمان را با قالب های آماده زبان انگلیسی آشنا کنیم تا وقتی می خواهیم به انگلیسی حرف بزنیم، دیگر نیازی به فکر کردن نداشته باشیم و به راحتی از همان قالب های آماده استفاده کنیم. در این دوره، با تمامی زمان های انگلیسی آشنا خواهید شد و در کنار آن با جملات و واژگان زیادی آشنا می شوید که بتوانید در مکالمات روزمره از آنها استفاده نمایید. سایر نکات گرامری که برای مکالمه ضرورت دارند نیز در خلال دروه آموزش داده شده است.

-50%
پیش فروش دوره