Tag Archives: آموزش زبان با کارتون

زبان انگلیسی با کارتون ملوان زبل

آموزش زبان با کارتون ملوان زبل

آموزش زبان انگلیسی با کارتون ملوان زبل- قسمت 1 نام کارتون: ملوان زبل (Popeye the Sailor) کارتون ها و فیلم های زبان اصلی با جملاتی واقعی و کاربردی برای مکالمه روزمره بسیار کاربردی هستند و منابع خوبی برای یادگیری زبان انگلیسی بشمار می روند. از سری آموزش های تقویت زبان با فیلم و کارتون در[…]