Tag Archives: آموزش مکالمه

key words for fluency- Door

آموزش کتاب key words for fluency- وکب لند (8)

آموزش کتاب key words for fluency  منبع آموزش: کتاب Key words for fluency موضوع: Door  (دَر) معرفی کتاب key words for fluency , Pre-intermediate (جلد اول) کتاب کی وردز فور فلوئنسی در سه جلد Pre-intermediate، Intermediate, Upper-intermediate (جلد اول: پیش-متوسط، جلد دوم: متوسط، جلد سوم: بالاتر از متوسط) عرضه شده است. هدف این کتاب آموزش[…]

زبان انگلیسی با کارتون در جستجوی نیمو

آموزش زبان انگلیسی با کارتون در جستجوی نیمو

زبان انگلیسی و کارتون در جستجوی نیمو

طوفان فکری چیست؟

?What is Brainstorming

طوفان فکری یا بارش فکری چیست؟

آموزش مکالمه محاوره و روزمره زبان انگلیسی (3)

دوستان خاله زنک 3

(3) Gossipy Friends مجموعه نمایشی “دوستان خاله زنک” – قسمت سوم a gossipy person likes to gossip یک فرد خاله زنک از حرفهای مفت زدن و خبرچینی کردن خوشش میاد. این تعریف فرهنگ لغت لانگمن از واژه gossipy هست. و اما هدف از ایده ی gossipy friends “دوستهای خاله زنک” چند چیزاست: آموزش مکالمه روزمره[…]

 بیش از 10 توصیه مهم برای تمرین صحبت کردن به زبان انگلیسی در خانه

بیش از 10 توصیه مهم

 بیش از 10 توصیه مهم برای تمرین صحبت کردن به زبان انگلیسی در خانه

چطور در منزل زبان بیاموزیم؟

مانند یک کودک، برای آموختن مشتاق باشید!