Tag Archives: دانلود رایگان پکیج آموزش زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی برای سفر

مکالمه در سفر

انگلیسی در سفر آیا مسافرید و می خواهید سریع و آسان به زبان انگلیسی مسلط شوید؟ یکی از مهمترین کاربردهای زبان انگلیسی استفاده از آن به عنوان راه ارتباطی با افراد سرتاسر جهان است. زبان ها برای برقراری ارتباط در بین افراد ایجاد شده اند. کلمات و اصطلاحات زبانی، دربین افراد یک جامعه قراردادی است.[…]

لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به تصادف_ Car Accidents

تصادف خودرو Car Accidents

لغات و اصطلاحات مربوط به تصادف_ Car Accidents  .(I broke my (leg, collar bone, arm, toe, big toe, finger, thumb (پا، ترقوه، بازو، انگشت پا،شصت پا، انگشت، انگشت شصت) خودم را شکستم. I smashed/ crashed into a tree من به درخت کوبیدم/ با درخت برخورد کردم.  .I hit a cat من به یک گربه زدم.   I’m bleeding من[…]