Tag Archives: زبان انگلیسی در گردشگری یا توریسم

چطور به انگلیسی آدرس بپرسیم؟

آدرس دادن و یا آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی یکی از کاربردهای زبان انگلیسی برقراری ارتباط با گردشگران خارجی است. پرسیدن آدرس و یا آدرس دادن به زبان انگلیسی فرصتی مناسب برای استفاده از مهارت زبانی است. البته اگر هم خودتان عازم سفر به یک کشور خارجی باشید، بد نیست که بدانید چطور باید به[…]