Tag Archives: فرق بین عبارت های used to

فرق بین عبارت های used to, be used to, get used to, would

گرامر انگلیسی

تفاوت used to, be used to, get used to, would و کاربرد آنها در جملات روزمره برای بیان عادت های گذشته و اکنون از یکی از سه عبارت used to, be used to, get used to, would استفاده می کنیم. برای اینکه فرق بین آنها را متوجه شویم و ببینیم کدامیک به عادتی در گذشته[…]